Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

76XV197522
Hospodársky plán a rozpočet
Rozpočet ústavu; požiadavka na dovoz prístrojov; vyúčtovanie 2. seminára o výsledkoch štúdia v oblasti patologickej fyziológie.
77XV197622
Hospodársky plán a rozpočet
Požiadavka ústavu na dovoz prístrojov z kapitalistických štátov na r. 1977; čerpanie rozpočtu v r. 1976.
78XV197722
Hospodársky plán a rozpočet
Návrh na dovoz prístrojov na r. 1978; návrh na výstavbu areálu združených pracovísk; požiadavka na výstavbu Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV do r. 1990; požiadavka na pridelenie motorových vozidiel.
79XV197822
Hospodársky plán a rozpočet
Návrh na nákup prístrojov z kapitalistických štátov; objednávka na kancelárske stroje; návrh na vykonanie projekčných prác; rozbor využitia investícií ústavu.
80XV197922
Hospodársky plán a rozpočet
Požiadavka ústavu o zvýšenie devízových prostriedkov; požiadavky na dovoz drahých prístrojov.