Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

46X/A197513
Spolupráca v SAV
Návrh na spoluprácu s Geofyzikálnym ústavom; oznámenie o spolupráci na geofyzikálnom výskume; autoreferáty kandidátskych prác; expertízy vedecko-výskumnej činnosti prác; oznámenie pripomienok k mape Atlasu SSR „Kalamitné škodce“.
47X/A197613
Spolupráca v SAV
Tézy a expertízy vedeckovýskumnej činnosti; záznam z oponentského pokračovania záverečnej správy čiastkovej úlohy VI–1–9/1; správa zo študijnej cesty v Maďarsku.
48X/A197713
Spolupráca v SAV
Podklady k správe o rozvoji a využití biologických vied v SSR; expertíza práce Ing. I. Longauerovej „Štúdium bionómie a ekológie obaľovača konopného“; súhas Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV so spoluprácou s Helmintologickým ústavom.
49X/A197813
Spolupráca v SAV
Pripomienky k materiálu „Správa o rozvoji a využití biologických vied v SSR“; autoreferáty kandidátskych prác; súhlas s menovaním za člena atestačnej komisie v Ústave dendrobiológie SAV; expertíza doktorskej práce Ing. J. Jasiča, CSc.
50X/A197913
Spolupráca v SAV
Autoreferát a expertíza práce Ing. I. Vozára „Štúdium vplyvu pesticídov na metabolizmus lucerny“; správa zo zahraničnej cesty; súhlas s návrhom oponentov; požiadavka Geografického ústavu SAV na vypracovanie textov k mapám Atlasu SSR.