Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

31VII197510
Zahraničné styky
Správy zo služobných ciest; správy zo študijných pobytov na ústave; plán zahraničných ciest Koordinačného strediska RVHP pre Problém III „Ochrana ekosystémov a krajiny“ Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV na r. 1975; dohody o spolupráci; plán zahraničných stykov na r. 1975.
32VII197610
Zahraničné styky
Správy zo zahraničných ciest; správy o pobyte zahraničného hosťa na ústave; plán tematickej spolupráce Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV s Geografickým ústavom Nemeckej akadémie vied a Výskumným ústavom tvorby životného prostredia Nemeckej akadémie vied; dohody o spolupráci so socialistickými krajinami.
33VII197710
Zahraničné styky
Správy zo zahraničných ciest; správy o pobyte zahraničných hostí na ústave.
34VII197811
Zahraničné styky
Správy zo zahraničných ciest; správy o pobyte zahraničných hostí na ústave.
35VII197911
Zahraničné styky
Správy zo služobných ciest; správy o pobyte zahraničného hosťa na ústave; návrhy tém na dvojstrannú spoluprácu s akadémiami vied socialistických krajín na r. 1981–1985; hodnotenie výsledkov spolupráce Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV so socialistickými krajinami za r. 1979.