Ústredný archiv SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava Logo ÚA SAV Logo CSČ SAV
slovak  english

Oznamy

3. VI. 2024

Zatvorenie bádateľne 4.-6. júna 2024

Bádateľňa archívu bude v dňoch 4.-6. júna (utorok-štvrtok) zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

27. III. 2024

Zatvorenie bádateľne 28. apríla 2024

Bádateľňa archívu bude dňa 28. apríla (štvrtok) zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

19. I. 2024

Archív SAV zverejnil inventár k osobnému fondu UHERÍK, ANTON – osobný fond 1930 – 2021.

16. I. 2024

Archív SAV vydal Metodickú príručku pre vypracovanie inventárov k archívnym fondom Archívu slovenskej akadémie vied.

12. IX. 2023

Zatvorenie bádateľne 13. a 22. septembra 2023

Bádateľňa archívu bude v dňoch 13. (streda) a 22. septembra (piatok) zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

9. VI. 2023

Predseda Slovenskej akadémie vied vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky organizačnej zložky:

Archív SAV, organizačná zložka CSČ SAV , v. v. i.,

sídlo: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

Podrobnosti: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=board-competitions

19. V. 2022

Zatvorenie bádateľne 25. – 27. mája 2022

Bádateľňa archívu bude v dňoch 25. – 27. mája (streda – piatok) z prevádzkových dôvodov zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

8. V. 2022

Archív SAV má nové telefónne čísla, ktoré nájdete v sekcii kontakty.

31. III. 2022

XXV. archívne dni v SR

Vážení kolegovia a priatelia archívov,

od 31. marca 2022 je možná registrácia účastníkov XXV. archívnych dní v SR.

Pozvánku a podrobnosti o registrácii si môžete pozrieť tu.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

9. III. 2022

Bádateľňa otvorená v režime základ

Bádateľňa Archívu SAV je prístupná pre verejnosť v režime "základ" v štandardných časoch.

15. II. 2022

Zverejnenie výročnej správy Centra spoločných činností SAV za rok 2021. [otvoriť správu]

24. I. 2022

Bádateľňa opäť otvorená

Bádateľňa Archívu SAV je od 24. januára 2022 opäť prístupná pre verejnosť v štandardných časoch.

25. XI. 2021

Zmena otváracích hodín bádateľne

Bádateľňa Archívu SAV je od 25. novembra 2021 do odvolania opäť pre verejnosť zatvorená. Vaše žiadosti o potvrdenia, výpisy a odpisy z archívnych dokumentov, prípadne aj iné požiadavky prosíme zasielať na adresu archiv@savba.sk. Ak to povaha žiadosti bude dovoľovať, vynasnažíme sa ju vybaviť formou bezplatnej rešerše. Ďakujeme za pochopenie.

10. IX. 2021

Zatvorenie bádateľne 13. a 14. septembra 2021

Bádateľňa archívu bude v dňoch 13. a 14. septembra (pondelok a utorok) z prevádzkových dôvodov zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

16. VIII. 2021

Prevádzka bádateľne od 16. augusta 2021

19. V. 2021

Archívne dni 2021 - online

Spoločnosť slovenských archivárov, Archív Slovenskej akadémie vied a Slovenská historická spoločnosť pri SAV Vás pozývajú na XXIV. archívne dni v Slovenskej republike, ktoré sa uskutočnia 20. mája 2021 formou online webinára (platforma ZOOM).

4. V. 2021

Otvorenie bádateľne

Bádateľňa Archívu SAV je od 3. mája 2021 prístupná v štandardných časoch: pondelok - štvrtok: 8:00 - 15:00 a v piatok 8:00 - 12:00. Vstup do bádateľne je možný za nasledovných podmienok:

26. X. 2020

Zmena otváracích hodín bádateľne

Bádateľňa Archívu SAV je od 26. októbra 2020 do odvolania opäť pre verejnosť zatvorená. Vaše žiadosti o potvrdenia, výpisy a odpisy z archívnych dokumentov, prípadne aj iné požiadavky prosíme zasielať na adresu archiv@savba.sk. Ak to povaha žiadosti bude dovoľovať, vynasnažíme sa ju vybaviť formou bezplatnej rešerše. Ďakujeme za pochopenie.

17. VI. 2020

Zmena otváracích hodín bádateľne

Bádateľňa Archívu SAV je od 17. júna 2020 prístupná v štandardných časoch: pondelok - štvrtok: 8:00 - 15:00 a v piatok 8:00 - 12:00. V platnosti ostávajú následné protiepidemiologické opatrenia. Podmienky prístupu pre verejnosť:

12. V. 2020

Otvorenie bádateľne v obmedzenom režime

Bádateľňa Archívu SAV bude prístupná pre bádateľov v pondelok v čase 8:00 – 11:00 a vo štvrtok 12:00 - 15:00.

Podmienky prístupu pre verejnosť:

Potvrdenia z archívnych dokumentov a rešerše vybavujeme bez obmedzení.

25. III. 2020

Archívne dni presunuté na rok 2021

Milé kolegyne, milí kolegovia,

naše podujatie sme zo všeobecne známych dôvodov boli nútení presunúť na rok 2021.
Podrobnejšie informácie sú vo videopríhovore predsedníčky SSA Mgr. Martiny Orosovej, PhD.

23. III. 2020

V sekcii Fondy a zbierky boli zverejnené inventáre osobných fondov Štúr, Ivan, Štúrová-Kuklová, Božena a Štúr, Svätopluk.

10. III. 2020

Z dôvodu preventívnych opatrení v súvislosti so šírením vírusu SARS –CoV-2 je bádateľňa archívu do odvolania uzatvorená. Žiadosti o potvrdenia, výpisy a odpisy z archívnych dokumentov môžete naďalej zasielať na adresu archiv@savba.sk. Ďakujeme za porozumenie.

11. II. 2020

Zverejnenie výročnej správy Centra spoločných činností SAV za rok 2019. [otvoriť správu]

18. XI. 2019

Archív Slovenskej akadémie vied

Radi by sme Vám oznámili, že prijatím Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine CSČ SAV sme sa od 11.XI.2019 vrátili k pôvodnému názvu pracoviska Archív Slovenskej akadémie vied aktuálne v znení Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied - Archív Slovenskej akadémie vied.
Po novom roku chystáme aj celkovú zmenu vizuálu a ďalšie novinky.

18. XI. 2019

V sekcii Dokumenty bol zverejnený Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Centra spoločných činností SAV č. 367/G/12/2009 zo dňa 05.XI.2009, schválený na základe uznesenia Predsedníctva SAV č. 859.C dňa 07.XI.2019 s účinnosťou k 11.XI.2019.

23. X. 2019

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019 pozývame žiakov a učiteľov na hodinu dejepisu v archíve na tému HISTORIK A JEHO POMOCNÍCI
Deň s pomocnými vedami historickými
6. a 7. novembra 2019 v priestoroch archívu na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave.

Dozviete sa:

Kontaktná osoba: Mgr. Kristína Majerová, PhD.
tel.: +421 (2) 54775665, e-mail: kristina.majerova@savba.sk

14. X. 2019

17. X. 2019 (štvrtok) bude archív z dôvodu účasti na odbornom školení pre verejnosť zatvorený. Ďakujeme za pochopenie.

9. IX. 2019

Archívne dni 2020

Ústredný archív SAV a Spoločnosť slovenských archivárov pozývajú na XXIV. archívne dni, ktoré sa uskutočnia 5.-7. mája 2020 v Smoleniciach.
Viac informácií sa nachádza na stránkach venovaných archívnym dňom.

27. III. 2019

Výberové konanie

Riaditeľ Centra spoločných činností SAV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie Vedúca/i organizačnej zložky Ústredný archív SAV.

11. II. 2019

Dočasné zatvorenie bádateľne

Dňa 12. februára 2019 bude bádateľňa zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

V sekcii Dokumenty bol zverejnený Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Centra spoločných činností SAV č. 367/G/12/2009 zo dňa 5.V.2009, schválený na základe uznesenia Predsedníctva SAV č. 566 dňa 13.XII.2018 s účinnosťou k 13.XII.2018.

2. I. 2019

V sekcii Fondy a zbierky boli zverejnené inventáre fondov Učená spoločnosť Šafárikova a Slovenská učená spoločnosť.

31. XII. 2018

Dočasné zatvorenie bádateľne

V dňoch 3.–4. januára 2019 bude bádateľňa z dôvodu plánovanej odstávky kúrenia zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

7. XI. 2018

Dočasné zatvorenie bádateľne

Vážení návštevníci Ústredného archívu SAV,
z dôvodu konania konferencie „Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé“ – Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska bude bádateľňa ÚA SAV v dňoch 14. – 15. XI. zatvorená. V prípade potreby nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.

15. X. 2018

V sekcii Fondy a zbierky bol zverejnený inventár fondu Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied.

12. IX. 2018

Konferencia „Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé“
Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska

Na stránke http://depot.archiv.sav.sk/konferencia2018 je zverejnený program a ďalšie podrobnosti ku konferencii organizovanej pri príležitosti 80. narodenín PhDr. Jozefa Klačku, ktorá sa uskutoční 14. - 15. novembra 2018 v Aule SAV (Dúbravská cesta 9, Bratislava).
Záujemcov prosíme o registráciu prostredníctvom formulára do 10. XI. 2018.

27. VIII. 2018

Bola obnovená riadna prevádzková doba bádateľne.

9. VIII. 2018

Od 9. augusta 2018 až do odvolania bude z dôvodu pretrvávajúcich horúčav skrátená prevádzková doba bádateľne do 13,00 hod.

1. V. 2018

Uznesením č. 286 zo dňa 1.III.2018 predsedníctvo Slovenskej akadémie vied schválilo zámer zlúčenia Ústredného archívu SAV, Kongresového centra SAV Smolenice, THS ÚSV SAV, VEDY, vydavateľstva SAV, Encyklopedického ústavu SAV a Výpočtového strediska SAV.

Uznesením č. 303.C zo dňa 21.III.2018 predsedníctvo Slovenskej akadémie vied schválilo zlúčenie podľa zámeru, pričom k 1.V.2018 došlo k zrušeniu týchto organizácií bez likvidácie a ich právnym nástupcom sa stalo Výpočtové stredisko SAV ako príspevková organizácia a súčasne došlo ku zmene názvu Výpočtového strediska SAV na Centrum spoločných činností SAV.

Dodatok k Zriaďovacej listine Výpočtového strediska SAV č. 367/G/12/2009 zo dňa 5.V.2009 bol schválený na základe uznesenia Predsedníctva SAV č. 339 dňa 12.IV.2018 s účinnosťou k 1.V.2018.

9. IV. 2018

Ústredný archív Slovenskej akadémie vied
a
Katedra archívnictva a pomocných vied historických,
Filozofická fakulta Univerzity Komenského

v spolupráci s

Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied
a
Slovenskou historickou spoločnosťou pri Slovenskej akadémii vied

organizujú konferenciu pod názvom „Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé“ Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska pri príležitosti 80. narodenín PhDr. Jozefa Klačku.
Konferencia sa uskutoční v Aule Slovenskej akadémie vied – Dúbravská cesta 9, Bratislava dňa 14. novembra 2018.

Od 9. apríla 2018 je na webovej stránke konferencie možné prihlasovať príspevky

5. II. 2018

V sekcii Fondy a zbierky bol zverejnený inventár k osobnému fondu Baltazár Frankovič.

30. I. 2018

V sekcii Hodnotiace správy bola zverejnená Správa o činnosti ÚA SAV za rok 2017.

8. I. 2018

V sekcii Fondy a zbierky bol zverejnený inventár k osobnému fondu Emil Belluš.

31. XII. 2017

V sekcii Hodnotiace správy bol zverejnený Protokol o hodnotení špecializovaných a servisných organizácií SAV za obdobie od 1.1.2008 do 31.12.2016.

6. XII. 2017

V sekcii Dokumenty a legislatíva bol zverejnený Bádateľský poriadok účinný od 01. januára 2018.

5. XI. 2017

Dočasné zatvorenie bádateľne

Vážení návštevníci Ústredného archívu SAV,
z dôvodu konania Dňa otvorených dverí v rámci podujatí Týždňa vedy a techniky bude bádateľňa ÚA SAV v dňoch 6. XI. – 10. X. zatvorená. V prípade potreby nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.

3. X. 2017

V sekcii Fondy a zbierky boli sprístupnené informácie o Zbierke medailí a plakiet.

28. IX. 2017

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017 Vás pozývame na Deň otvorených dverí spojený s výstavou archívnych dokumentov ÚSTREDNÉHO ARCHÍVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED na tému Veda v zrkadle archívnych dokumentov dňa 7. novembra 2017 v priestoroch archívu na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave.

Program dňa otvorených dverí:

Kontaktná osoba: Mgr. Kristína Majerová, PhD.
tel.: +421 (2) 54775665, e-mail: kristina.majerova@savba.sk

28. IX. 2017

V sekcii Fondy a zbierky boli sprístupnené nové inventáre k archívnym fondom:

1. II. 2017

V sekcii Hodnotiace správy bola zverejnená Správa o činnosti ÚA SAV za rok 2016.

21. XI. 2016

Aktualizácia obsahu www stránok

Vážení návštevníci, na www stránkach Ústredného archívu sme pre Vás vytvorili novú sekciu Služby a aktualizovali sme sekciu Dokumenty a legislatíva.

1. VIII. 2016

Otvorenie bádateľne

Vážení návštevníci, bádateľňa je od dnes opäť otvorená.

6. IV. 2016

Dočasné zatvorenie bádateľne

Vážení návštevníci Ústredného archívu SAV,
vzhľadom na prebiehajúcu rozsiahlu rekonštrukciu budovy, v ktorej sídli Ústredný archív SAV, je bádateľňa ÚA SAV až do odvolania zatvorená.
Žiadosti o potvrdenia údajov z archívnych dokummentov budeme vybavovať bez obmedzenia. V prípade nutnosti nás môžete kontaktovať poštou alebo mailom na archsekr@savba.sk alebo archbahj@savba.sk.
Ďakujeme za pochopenie.

29. III. 2016

Obmedzenie prvádzky archívu

Vážení návštevníci Ústredného archívu SAV,
vzhľadom na prebiehajúcu rozsiahlu rekonštrukciu budovy, v ktorej sídli Ústredný archív SAV, môže prísť v období do konca júna 2016 k obmedzeniu prevádzky bádateľňe archívu.
Pred plánovanou návštevou si preto prosím overte možnosti štúdia dokumentov na telefónnom čísle 02/5477 5665 alebo mailom na archsekr@savba.sk a archbahj@savba.sk.
Žiadosti o potvrdenia údajov z archívnych dokummentov budeme vybavovať bez obmedzenia. Podať ich môžete písomne, na telefónnom čísle 02/5477 5665 alebo mailom na archsekr@savba.sk a archbahj@savba.sk.
Ďakujeme za pochopenie.

2. II. 2016

V sekcii Hodnotiace správy bola zverejnená Správa o činnosti ÚA SAV za rok 2015.

26. X. 2015

Dňa 27. októbra 2015 bude bádateľňa archívu z prevádzkových príčin zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

20. VII. 2015

V sekcii Fondy a zbierky boli sprístupnené nové inventáre k archívnym fondom.

7. XII. 2014

Sprístupnené nové inventáre k archívnym fondom: Archeologický ústav SAV, Astronomický ústav SAV, Botanický ústav SAV, Ekonomický ústav SAV II., Elektrotechnický ústav SAV, Fyzikálny ústav SAV a František Švec – osobný fond.

20. XI. 2014

V priebehu októbra a novembra 2014 sme v sekcii Fondy a zbierky pre potreby bádateľov zverejnili pomôcky (inventáre) k archívnym fondom: Slovenská akadémia vied a umení, Umelecká a vedecká rada, Plánovací odbor Predsedníctva SAV, Sekcie vied, Vedecké kolégiá 1.–8. organizačné obdobie, Vedecké centrá, Botanický ústav SAV II., Geofyzikálny ústav SAV + dodatok, Historický ústav SAV – dodatok, Ústav dejín európskych socialistických krajín SAV, Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV, Ústav filozofie a sociológie SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV, Ústav vedeckého ateizmu SAV, Organizačné stredisko vedeckých spoločností SAV, Výpočtové stredisko SAV, Bratislavský lekársky a prírodovedný spolok, Slovenská botanická spoločnosť, Slovenská entomologická spoločnosť, Slovenská geografická spoločnosť, Slovenská historická spoločnosť + dodatok, Základná organizácia ROH pri Ústavoch spoločenských vied SAV a osobné fondy: Ján Bakoš, Dionýz Blaškovič, Mikuláš Gregor, František Hanic, Igor Hrušovský, Juraj Holčík, Alexander Húščava, Eduard Krippel, Štefan Luby st., Ladislav Macho + dodatok, Jozef Novák + dodatok, Adam Pranda + dodatok, Karol Šiška, Ján Tibenský + dodatok.

27. V. 2013

Ústredný archív SAV pripravil pri príležitosti 50. výročia vzniku retrospektívnu výstavu o svojej činnosti. Vernisáž sa uskutoční v stredu 29. mája 2013 o 14:00 vo vstupnej hale Závodnej jedálne na Patrónke (Dúbravská cesta 9, Bratislava).

8. II. 2013

Zverejnenie výročnej správy archívu za rok 2012. [otvoriť správu]

9. VIII. 2011

Bola zverejnená nová stránka Ústredného archívu SAV.

Bádateľňa
telefón: +421 2 32 447 440
e-mail: archiv@savba.sk

Pondelok: 8:00-15:00
Utorok: 8:00-15:00
Streda: 8:00-15:00
Štvrtok: 8:00-15:00
Piatok: 8:00-12:00GPS: 48°10'03''N 17°04'23''E
Pripravujeme novú verziu webového
sídla Archívu SAV a z tohto dôvodu môžu
mať niektoré jeho časti obmedzenú
funkčnosť alebo byť neaktuálne.

Ďakujeme za pochopenie.


OK Viac nezobrazovať