Ústredný archiv SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava Logo ÚA SAV Logo CSČ SAV
slovak  english

Dokumenty a legislatíva

Dokumenty

Registratúrny poriadok (s prílohami)

   Prílohy:

 1. Registratúrny plán SAV
 2. Registratúrny plán organizácií SAV
 3. Prezentačná pečiatka
 4. Obsah spisu
 5. Spisový obal
 6. Štítok s identifikačnými údajmi
 7. Zoznam spisov odovzdávaných z organizačných zložiek do registratúrneho strediska
 8. Výpožičný lístok
 9. Reverz
 10. Návrh na vyradenie registratúrnych záznamov
 11. Zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov so znakom hodnoty „A“ navrhnutých na vyradenie
 12. Zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov bez znaku hodnoty „A“ navrhnutých na vyradenie
 13. Zoznam odovzdávaných archívnych dokumentov (preberací protokol)

Bádateľský poriadok [ .pdf ]

Bádateľský list

Žiadosť o poskytnutie údajov z archívnych dokumentov

Žiadosť o potvrdenie doby zamestnania a príjmu

Žiadosť o predloženie archívnych dokumentov

Vzor citovania


Legislatíva

      * aktuálne znenie, externý odkaz na portál www.slov-lex.sk

Bádateľňa
telefón: +421 2 32 447 440
e-mail: archiv@savba.sk

Pondelok: 8:00-15:00
Utorok: 8:00-15:00
Streda: 8:00-15:00
Štvrtok: 8:00-15:00
Piatok: 8:00-12:00GPS: 48°10'03''N 17°04'23''E
Pripravujeme novú verziu webového
sídla Archívu SAV a z tohto dôvodu môžu
mať niektoré jeho časti obmedzenú
funkčnosť alebo byť neaktuálne.

Ďakujeme za pochopenie.


OK Viac nezobrazovať