Ústredný archiv SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava Logo ÚA SAV Logo CSČ SAV
slovak  english

Dokumenty

Aktuálne platné dokumenty

Dokumenty Centra spoločných činností SAV

[rok 2019] Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Centra spoločných činností SAV

[rok 2019] Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Centra spoločných činností SAV

[rok 2018] Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Centra spoločných činností SAV

[rok 2018] Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Centra spoločných činností SAV

[rok 2018] Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Výpočtového strediska SAV


Dokumenty s ukončenou platnosťou

Dokumenty Centra spoločných činností SAV, v. v. i.

[rok 2018] Zakladacia listina Centra spoločných činností SAV, v. v. i.

Dokumenty Ústredného archívu SAV

[rok 2011] Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine ÚA SAV

[rok 2004] Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine ÚA SAV

[rok 2002] Zriaďovacia listina ÚA SAV

Bádateľňa
telefón: +421 2 32 447 440
e-mail: archiv@savba.sk

Pondelok: 8:00-15:00
Utorok: 8:00-15:00
Streda: 8:00-15:00
Štvrtok: 8:00-15:00
Piatok: 8:00-12:00GPS: 48°10'03''N 17°04'23''E
Pripravujeme novú verziu webového
sídla Archívu SAV a z tohto dôvodu môžu
mať niektoré jeho časti obmedzenú
funkčnosť alebo byť neaktuálne.

Ďakujeme za pochopenie.


OK Viac nezobrazovať