Ústredný archiv SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava Logo ÚA SAV Logo CSČ SAV
slovak  english

Vedecká činnosť

Medzinárodná vedecká spolupráca

Projekt: Dejiny akadémií vied

Doba riešenia: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2011

Zodpovedný riešiteľ: Ľudmila Nemeskürthyová

Prevažná doba pôsobenia SAV je charakterizovaná postavením SAV ako súčasti ČSAV. Kolektív pracovníkov ÚA SAV viac rokov spolupracoval s partnerským archívom AV ČR na parciálnych témach spracovávajúcich vzťahy ČSAV a SAV. V súčastnosti je podpísaná bilaterálna dohoda na tému Odraz česko-slovenských vedeckých vzťahov v inštitúciách akademického typy. Výsledky projektu budú publikované v samostatnej vedeckej dvojzväzkovej monografii Dejiny Slovenskej akadémie vied (v spolupráci s Historickým ústavom SAV).

Bádateľňa
telefón: +421 2 32 447 440
e-mail: archiv@savba.sk

Pondelok: 8:00-15:00
Utorok: 8:00-15:00
Streda: 8:00-15:00
Štvrtok: 8:00-15:00
Piatok: 8:00-12:00GPS: 48°10'03''N 17°04'23''E
Pripravujeme novú verziu webového
sídla Archívu SAV a z tohto dôvodu môžu
mať niektoré jeho časti obmedzenú
funkčnosť alebo byť neaktuálne.

Ďakujeme za pochopenie.


OK Viac nezobrazovať