Ústredný archiv SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava Logo ÚA SAV Logo CSČ SAV
slovak  english

Služby pre organizácie SAV

Poskytovanie informácií

Ústredný archív SAV na základe žiadosti vyhľadáva pre zamestnancov organizácií SAV údaje z archívnych dokumentov pre úradné a prevádzkové potreby. Údaje poskytuje formou odpisu, výpisu, potvrdenia alebo kópie archívneho dokumentu (§41 Zákona 628/2002 Z.z.).


Predarchívna starostlivosť

Ústredný archív SAV zabezpečuje pre organizácie SAV metodické usmernenia, poradenstvo a konzultácie v oblasti správy registratúry, služby predarchívnej starostlivosti a preberá do trvalej úschovy archívne dokumenty vzniknuté z ich činnosti.

Štátny odborný dozor v organizáciách SAV vykonáva Ministerstvo vnútra SR, Odbor archívov a registratúr.

Postup pri správe registratúry v SAV a jej organizáciách upravuje Registratúrny poriadok SAV v súlade s platnou legislatívou. Súčasťou Registratúrneho poriadku je aj Registratúrny plán, podľa ktorého je potrebné registratúru organizácie SAV usporadúvať do vecných skupín.

Bádateľňa
telefón: +421 2 32 447 440
e-mail: archiv@savba.sk

Pondelok: 8:00-15:00
Utorok: 8:00-15:00
Streda: 8:00-15:00
Štvrtok: 8:00-15:00
Piatok: 8:00-12:00GPS: 48°10'03''N 17°04'23''E
Pripravujeme novú verziu webového
sídla Archívu SAV a z tohto dôvodu môžu
mať niektoré jeho časti obmedzenú
funkčnosť alebo byť neaktuálne.

Ďakujeme za pochopenie.


OK Viac nezobrazovať