Ústredný archiv SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava Logo ÚA SAV Logo CSČ SAV
slovak  english

Užitočné linky

Slovenská akadémie vied
www.sav.sk
Historický ústav SAV
www.history.sav.sk
Katedra archívnictva a PVH UK
fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-archivnictva-a-pomocnych-vied-historickych/
Ministerstvo vnútra SR - Odbor archívov a registratúr
www.minv.sk/?odbor-archivov-a-registratur1
Slovenský národný archív
www.minv.sk/?slovensky-narodny-archiv
Archív Univerzity Komenského
uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/archiv-uk-a/
Archív Slovenskej technickej univerzity
www.stuba.sk/sk/pracoviska/archiv-stu.html?page_id=662
Archív Ekonomickej univerzity v Bratislave
www.euba.sk/pracoviska/utvary-riadene-rektorom/archiv-ekonomickej-univerzity-v-bratislave
Masarykův ústav a archiv AV ČR, v. v. i.
www.mua.cas.cz
Spoločnosť slovenských archivárov
www.archivari.sk
Bádateľňa
telefón: +421 2 32 447 440
e-mail: archiv@savba.sk

Pondelok: 8:00-15:00
Utorok: 8:00-15:00
Streda: 8:00-15:00
Štvrtok: 8:00-15:00
Piatok: 8:00-12:00GPS: 48°10'03''N 17°04'23''E
Pripravujeme novú verziu webového
sídla Archívu SAV a z tohto dôvodu môžu
mať niektoré jeho časti obmedzenú
funkčnosť alebo byť neaktuálne.

Ďakujeme za pochopenie.


OK Viac nezobrazovať