Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Belluš, Emil
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
Názov fondu:Belluš, Emil – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:36584
Pôvodca:prof. Ing. arch. Emil Belluš, DrSc.
Klasifikačná schéma:M – Rodiny a osoby
M/II - Osoby
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1944–1979
Rozsah:5 kr.
Počet inventárnych jednotiek:103
Spracovateľ:Rapošová, Elena
Špániková, Jana
Zostavovateľ pomôcky:Špániková, Jana
Schvaľovateľ:Majerová, Kristína
Rok spracovania:1975, 2017
Stav k:31.XII.2017
Príbuzné fondy: