Ústredný archiv SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava Logo ÚA SAV Logo CSČ SAV
slovak  english

Pôsobnosť archívu

Ústredný archív SAV opatruje, sprístupňuje a umožňuje využívať dokumenty pochádzajúce z činnosti právnych predchodcov SAV (Šafárikova učená spoločnosť od r. 1926, Slovenská učená spoločnosť od r. 1938, Slovenská akadémia vied a umení od r. 1942 a Umelecká a vedecká rada od r. 1945), z činnosti riadiacich orgánov SAV, jej vedeckých špecializovaných a servisných pracovísk od r. 1953, z činnosti vedeckých spoločností.

Buduje, sprístupňuje a umožňuje využívať zbierku foto, kino a audiodokumentov týkajúcich sa vedy a dokumentujúcich vedecký výskum realizovaný v SAV, zbierku medailí, plakiet a vyznamenaní udelených slovenským vedcom a vedeckým inštitúciám a zbierku vydaných vedeckých periodík a monografií. Buduje informačný aparát ako orientáciu pri sprístupnení a využívaní archívnych dokumentov. Uvedené aktivity slúžia ako komplexná pramenná základňa pre bádanie vo vývoji organizácie vedy, v dejinách vedeckých disciplín a vedy na Slovensku, pre rozvoj archívnej teórie i pre pokrytie súčasných prevažne administratívnych potrieb akadémie. Jedinečná je dokumentácia vedeckých osobností.

Bádateľňa
telefón: +421 2 32 447 440
e-mail: archiv@savba.sk

Pondelok: 8:00-15:00
Utorok: 8:00-15:00
Streda: 8:00-15:00
Štvrtok: 8:00-15:00
Piatok: 8:00-12:00GPS: 48°10'03''N 17°04'23''E
Pripravujeme novú verziu webového
sídla Archívu SAV a z tohto dôvodu môžu
mať niektoré jeho časti obmedzenú
funkčnosť alebo byť neaktuálne.

Ďakujeme za pochopenie.


OK Viac nezobrazovať