Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV »
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Ondrouch, Vojtech – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1902–1963 (1964)
Rozsah:32 kr.
Počet inventárnych jednotiek:443
Spracovateľ:
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:Hučko, Ján
Rok spracovania:
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: