Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Tibenský, Ján
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

431III B1977–198541
Menovanie za člena hlavnej redakcie „Slovenského biografického slovníka“; za člena Vedeckej rady Múzea školstva a pedagogiky SSR; za člena „Slovenskej rady pre múzeá a galérie“; za člena „Pamätníka slovenskej literatúry“; dekrét člena komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác pri Vojenskej politickej akadémii.