Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Tibenský, Ján
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

410I E196438
Návrh na usporiadanie a program konferencie „Počiatky slovenského národného obrodenia“.
411I E196938
Diskusný príspevok a záverečné slovo na konferencii o M. Hamuljakovi.
412I E197138
Správa o priebehu a programe 13. medzinárodného kongresu o dejinách vedy v Moskve na tému Poznanie minulosti vedy, dnešných trendov vedecko-technickej revolúcie – jedna zo základných podmienok vedeckého predvídania budúcnosti.
413I E197338
Príspevok k vplyvu ranostredovekej vedy krajín strednej a prednej Ázie, severnej Afriky a maorského Španielska na území Slovenska prednesený na medzinárodnom sympóziu z príležitosti 1000-ročného jubilea narodenia Avicenu-Ibu Sinu v Taškente.
414I E197738
Prednáška o J. A. Segnerovi na sympóziu v Halle z príležitosti jeho jubilea.
415I E197838
Prihláška J. Tibenského na konferenciu organizovanú Univerzitou Karlovou a venovanou jej zakladateľovi Karolovi IV.
416I E197938
Záverečné slovo na 1. balneologickej konferencii v Trenčianskych Tepliciach.
417I E198238
Záverečné slovo na konferencii o D. Lichardovi pri príležitosti 170. výročia jeho narodenia v Nitre.
418I E198238
Privítací prejav na sympóziu ICOHTEC (The international Cooperation in History of Technology).
419I E198338
Pozvánka a program pracovného stretnutia múzejných pracovníkov k dokumentácii vedy a techniky na Slovensku.
420I E198338
Vedecká konferencia Matej Bel. Život a dielo. Program a referáty.
421I E199138
Program konferencie „Cyrilometodské dedičstvo a počiatky kultúry na Slovensku“.
422I Es.d.38
Úsilie o vybudovanie inštitucionálnej základne slovenskej vedy v národnom obrodení – referát na konferencii.