Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Tibenský, Ján
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

4I B 119582
Přehled dějin Československa. Slovensko po szatmárskom mieri (1711–1780). Praha, ČSAV.
5I B 119612
Dejiny Slovenska. Od najstarších čias do r. 1848. Bratislava, Veda SAV.
6I B 119632
Československá vlastivěda. Slovenské state. Praha, Orbis.
7I B 119652
Chvály a obrany slovenského národa. Bratislava, SVKL.
8I B 11970 ?2
Miestopisný slovník Slovenska.
9I B 119733
Dejiny Slovenska slovom a obrazom. Martin.
10I B 119753
Priekopníci slovenskej kultúry. Bratislava, SPV.
11I B 119784
Slovensko I. Dejiny. Bratislava, Obzor.
12I B 119794–5
Dejiny vedy a techniky na Slovensku. Martin, Osveta.
13I B 119805
Dejiny vedy. Slovensko IV. Kultúra. Bratislava, Obzor.
14I B 119836–7
Slovenský Sokrates. Život a dielo A. F. Kollára. Bratislava, Tatran.
15I B 119847
Najslávnejší a najdokonalejší polyhistor Matej Bel, rodák očovský. Bratislava, Osvetový ústav.
16I B 119848
Veľká ozdoba Uhorska. Život a dielo M. Bela. Bratislava, Tatran.