Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Tibenský, Ján
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

428II B1953–198739–40
Materiály z funkcií v hlavnej redakcii „Malej encyklopédie Slovenska“; v redakčnej rade „Slovensko v socialistickom Československu“; v redakčnej rade „Socialistického Slovenska“; v hlavnej redakcii „Encyklopédie Slovenska“; v edičnej rade Matice slovenskej, v hlavnej redakcii „Dejín filozofického myslenia na Slovensku“; v redakčnej rade „Dějin hutnictví železa v Československu“; v redakčnej rade „Historického časopisu“; v redakčnej rade „Slovenska“; zostavovateľa „Zborníka Z dejín vied a techniky“.