Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Tibenský, Ján
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

704V197747
Posudok akademika Š. Schwarza na publikáciu J. Tibenského 25 rokov SAV v slovenskej vede a kultúre.
705V197747
Posudky L. Nového, K. Rosenbauma a R. Marsinu na prácu J. Tibenského „Dejiny vedy a techniky na Slovensku“.
706V197847
Posudok J. Potemru na prácu J. Tibenského „Vedecký život a výskum na Slovensku v rokoch 1901–1914“.
706aV200947
M. Petráš: PhDr. Ján Tibenský, DrSc. osemdesiatpäťročný.