Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Personal fonds » Tibenský, Ján
Information about fond
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

431III B1977–198541
Menovanie za člena hlavnej redakcie „Slovenského biografického slovníka“; za člena Vedeckej rady Múzea školstva a pedagogiky SSR; za člena „Slovenskej rady pre múzeá a galérie“; za člena „Pamätníka slovenskej literatúry“; dekrét člena komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác pri Vojenskej politickej akadémii.