Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Tibenský, Ján
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

434IV1971–197541
Adamuv, Pavol – Košice. [ 4 ks ]
435IV198541
Akademie der Wissenschaften der DDR – Berlin. [ 1 ks ]
436IV1981–198841
Androvič, Štefan – Trenčín. [ 3 ks ]
437IV198741
Antalová, Libuša – Bratislava. [ 1 ks ]
438IV197641
Arató, Endre – Budapešť. [ 1 ks ]
439IV197741
Arborétum Mlyňany – Tesárske Mlyňany. [ 1 ks ]
440IV197741
Astronomick ústav SAV – Tatranská Lomnica. [ 2 ks ]
441IV198841
Badalík, Ladislav – Bratislava. [ 1 ks ]
442IV197741
Baník, A. – Martin. [ 1 ks ]
443IV198841
Barta, E. – Bratislava. [ 1 ks ]
444IV198941
Barvíková, Hanka – Bratislava. [ 1 ks ]
445IV198341
Bauch, Vlastislav – Bratislava. [ 1 ks ]
446IV198841
Benetín, Ján – Bratislava. [ 1 ks ]
447IV198341
Blaškovičová, Mária – Bratislava. [ 1 ks ]
448IV197741
Boďa, Koloman – Košice. [ 1 ks ]
449IV198341
Boldiš, Jozef – Bratislava. [ 1 ks ]
450IV198141
Brežný, Viliam – Bratislava. [ 1 ks ]
451IV198841
Brucháč, Dušan – Bratislava. [ 2 ks ]
452IV1971–198641
Butkovič, Štefan – Košice. [ 8 ks ]
453IV197941
Buzalka, Štefan – Banská Štiavnica. [ 2 ks ]
454IV198941
Cambel, Samuel – Bratislava. [ 1 ks ]
455IV197941
České vysoké učení technické – Praha. [ 1 ks ]
456IV198641
Československá vedeckotechnická spoločnosť – Žilina. [ 1 ks ]
457IV198341
Československo-sovětský institut – Brno. [ 2 ks ]
458IV198341
Čierny, Ján – Bratislava. [ 1 ks ]
459IV197541
Čirč, Andrej – Trnava. [ 1 ks ]
460IV198841
Dandár, A. – Bratislava. [ 1 ks ]
461IV1977–198941
Dějiny věd a techniky, časopis – Praha. [ 8 ks ]
462IV197941
Dirhan, Jozef – Košice. [ 1 ks ]
463IVs.d.41
Dugas, Dionýz – Prešov. [ 1 ks ]
464IV198841
Dzúrik, Ladislav – Bratislava. [ 1 ks ]
465IV1978–198041
Encyklopedický ústav SAV – Bratislava. [ 6 ks ]
466IV1977–198542
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, dekanát – Bratislava. [ 3 ks ]
467IV197942
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Katedra knihovedy a vedeckých informácií – Bratislava. [ 2 ks ]
468IV196742
Fischer, K. – Praha. [ 1 ks ]
469IV1979–198842
Folta, Jaroslav – Praha. [ 11 ks ]
470IV1985–198942
Fried, Karol – Košice. [ 6 ks ]
471IV197142
Futák, Ján – Bratislava. [ 1 ks ]
472IV198842
Galanda, V. – Martin. [ 1 ks ]
473IV198342
Geografický ústav SAV – Bratislava. [ 1 ks ]
474IV198142
Geologický ústav SAV – Bratislava. [ 1 ks ]
475IV198842
Getlíková, Kamila – Bratislava. [ 1 ks ]
476IV1971–198742
Gindl, Jozef – Banská Štiavnica. [ 12 ks ]
477IV197442
Gyalokai, Mikuláš – Bratislava. [ 1 ks ]
478IV198342
Hagara, Anton – Trnava. [ 1 ks ]
479IV197342
Hajda, Jaromír – Bratislava. [ 1 ks ]
480IV197242
Hanušín, Ján – Trenčín. [ 1 ks ]
481IV198342
Haubelt, Jozef – Praha. [ 1 ks ]
482IV198642
Haviar, Vladimír – Bratislava. [ 1 ks ]
483IV198142
Hebrew University – Tel Aviv. [ 1 ks ]
484IV197342
Heckenast, Gusztáv – Budapešť. [ 2 ks ]
485IV197842
Historica, časopis – Praha. [ 2 ks ]
486IV198642
Hlávek, Vladimír – Bratislava. [ 1 ks ]
487IV1977–198842
Horský, Zdeněk – Praha. [ 4 ks ]
488IV197942
Hotár, J. V. – Bratislava. [ 2 ks ]
489IV197742
Hovorka, Ján – Bratislava. [ 1 ks ]
490IVs.d.42
Hrochová, Mária – Bratislava. [ 1 ks ]
491IV198342
Hrozienčik, Jozef – Bratislava. [ 1 ks ]
492IV197742
Huba, Alexander – Ivanka pri Dunaji. [ 1 ks ]
493IV198342
Hučko, Ján – Bratislava. [ 1 ks ]
494IV198342
Hudák, Ján – Bratislava. [ 1 ks ]
495IV198442
Hungarian Studies, časopis – Budapešť. [ 1 ks ]
496IV197742
Chemicko-technologická fakulta Slovenskej vysokej školy technickej – Bratislava. [ 1 ks ]
497IV198042
Chmelík, Andrej – Banská Bystrica. [ 1 ks ]
498IVs.d.42
Choma, Milan – Kežmarok. [ 1 ks ]
499IV198042
Institut für Östereichische Kulturgeschichte – Eisenstadt. [ 3 ks ]
500IV198542
Institut für sorbische Volksforschung – Bautzen, DDR. [ 2 ks ]
501IV198142
Jančina, Milan – Bratislava. [ 1 ks ]
502IV198742
Janek, Miroslav – Bratislava. [ 1 ks ]
503IV198242
Janko, Ján – Praha. [ 1 ks ]
504IV1979–198442
Jarosch, Günter – Berlín. [ 5 ks ]
505IV198342
Jazykovedný ústav SAV – Bratislava. [ 2 ks ]
506IV1977–198842
Jiroušková, Marta – Košice. [ 6 ks ]
507IV198142
Jičinský, Jaroslav – Praha. [ 1 ks ]
508IV197842
Kanclíř, Edmund – Bratislava. [ 1 ks ]
509IV197742
Király, Péter – Budapešť. [ 4 ks ]
510IV1986–198942
Kiss, Ladislav – Košice. [ 3 ks ]
511IV198842
Klačka, Jozef – Bratislava. [ 1 ks ]
512IV1977–197842
Klukavý, Dominik – Bratislava. [ 4 ks ]
513IV1971–197242
Kňazovický, Július – Piešťany. [ 3 ks ]
514IV198242
Knechtová, Iveta. [ 1 ks ]
515IV198842
Kokavec, Milan – Bratislava. [ 1 ks ]
516IV198843
Kolek, Jozef – Bratislava. [ 1 ks ]
517IVs.d.43
Kolesár, Juraj – Bratislava. [ 1 ks ]
518IV197943
Kopecký, Jozef – Bánovce nad Bebravou. [ 1 ks ]
519IV198643
Kosáry, Domokos – Budapešť. [ 3 ks ]
520IV197943
Kováč, Damián – Bratislava. [ 1 ks ]
521IV197743
Kovanič, Ľudovít – Košice. [ 2 ks ]
522IV198643
Kozmos, časopis – Bratislava. [ 1 ks ]
523IV198343
Krahulec, Peter – Bratislava. [ 1 ks ]
524IV1977–198843
Kranzberg, Melvin – Atlanta. [ 8 ks ]
525IV198143
Krisztián, Béla – Pécs. [ 1 ks ]
526IV198843
Kropilák, Miroslav. [ 1 ks ]
527IV1973–197443
Kučera, Matúš – Bratislava. [ 2 ks ]
528IV198843
Kučerová, Mária – Bratislava. [ 1 ks ]
529IV197843
Kuhn, Ivan – Bratislava. [ 1 ks ]
530IV198843
Kukurová, Terézia – Prievidza. [ 1 ks ]
531IV198843
Kultúra a život, časopis – Trnava. [ 5 ks ]
532IV198343
Kusý, Ivan – Bratislava. [ 1 ks ]
533IV1986–198743
Kusý, Martin – Bratislava. [ 2 ks ]
534IV198343
Kútik, Vincent – Bratislava. [ 1 ks ]
535IV1976–198543
Kuzmík, Jozef – Bratislava. [ 8 ks ]
536IV198343
Lángoš, Štefan – Bratislava. [ 1 ks ]
537IV198443
Lazar, Ervín – Prešov. [ 2 ks ]
538IV198743
Lekársky obzor, časopis – Bratislava. [ 1 ks ]
539IV198343
Lipták, Ľubomír – Bratislava. [ 1 ks ]
540IV1971–198943
Magula, Rudolf – Košice. [ 21 ks ]
541IV197743
Marej, Jiří – Praha. [ 1 ks ]
542IV197743
Maršala, Jozef – Košice. [ 1 ks ]
543IV198043
Martuszewszki, Edward – Olsztyn. [ 1 ks ]
544IV198843
Matejíček, Emil. [ 1 ks ]
545IV1977–197943
Matica slovenská, Literárny archív – Martin. [ 3 ks ]
546IV1976–197943
Matica slovenská, Oddelenie pre zahraničných Slovákov – Martin. [ 2 ks ]
547IV1983–198743
Matica slovenská, Pamätník slovenskej literatúry, Archív literatúry a umenia – Martin. [ 2 ks ]
548IV1977–198943
Matica slovenská – Vydavateľský odbor – Martin. [ 29 ks ]
549IV1977–198543
Matica slovenská, všeobecne – Martin. [ 28 ks ]
550IV1977–198843
Maťovčík, Augustín – Martin. [ 5 ks ]
551IVs.d.43
Medovič, Ján – Turčianska Štiavnička. [ 1 ks ]
552IV198343
Mestská správa pamiatkovej starostlivosti – Bratislava. [ 1 ks ]
553IV198343
Mészáros, Július – Bratislava. [ 1 ks ]
554IV198843
Miestny národný výbor – Budmerice. [ 1 ks ]
555IV195543
Michalak. [ 1 ks ]
556IV197743
Mikša, Július – Košice. [ 1 ks ]
557IV1983–198643
Ministerstvo kultúry SSR – Bratislava. [ 2 ks ]
558IV198643
Moravec, Rudolf – Bratislava. [ 1 ks ]
559IV198143
Morovics, Miroslav – Košice. [ 1 ks ]
560IV197843
Moťovská, Alžbeta – Jur pri Bratislave. [ 1 ks ]
561IV198144
Musil, František – Ústí nad Orlicí. [ 2 ks ]
562IV198644
Múzeum mestské – Bratislava. [ 1 ks ]
563IV198144
Múzeám národní technické – Praha. [ 1 ks ]
564IV1976–198744
Múzeum považské – Žilina. [ 3 ks ]
565IV1973–198844
Múzeum slovenské banské – Banská Štiavnica. [ 33 ks ]
566IV1975–198544
Múzeum slovenské národné – Bratislava. [ 3 ks ]
567IV1977–198544
Múzeum slovenské poľnohospodárske – Nitra. [ 7 ks ]
568IV1971–198944
Múzeum slovenské technické – Košice. [ 12 ks ]
569IV198644
Muzeum technische für industrie und gewerbe in Wien – Viedeň. [ 1 ks ]
570IV1986–198744
Múzeum trenčianske – Trenčín. [ 3 ks ]
571IV198144
Múzeum vlastivedné Spiša s galériou – Spišská Nová Ves. [ 1 ks ]
572IV1981–198344
Múzeum východoslovenské – Košice. [ 4 ks ]
573IV1984–198544
Múzeum západoslovenské – Trnava. [ 6 ks ]
574IV1974–198244
Münz, Teodor – Bratislava. [ 2 ks ]
575IV1984–198844
Nagy, László – Budapesť. [ 2 ks ]
576IV1980–198644
Nakladateľstvo Academia ČSAV – Praha. [ 3 ks ]
577IV198344
National Bibliothek – Viedeň. [ 1 ks ]
578IV198644
Niederhauser, Emil – Viedeň. [ 1 ks ]
579IV198644
Niederhuemer – Viedeň. [ 1 ks ]
580IV198844
Niederland, Rudolf – Bratislava. [ 1 ks ]
581IV1972–198944
Novák, Ján – Banská Štiavnica. [ 5 ks ]
582IV198844
Novák, Jozef – Bratislava. [ 1 ks ]
583IV198444
Nové obzory, zborník – Prešov. [ 1 ks ]
584IV1976–198944
Nový, Ľuboš – Praha. [ 23 ks ]
585IV198944
Olejník, Ján – Nový Smokovec. [ 1 ks ]
586IV1986–198844
Orel, Vítězslav – Brno. [ 7 ks ]
587IV198444
Oravec, Tomáš – Bratislava. [ 2 ks ]
588IV1977–197844
Osvetový ústav – Bratislava. [ 2 ks ]
589IV198144
Östereichische Akademie der Wissenschaften – Viedeň. [ 1 ks ]
590IV1982–198844
Pavelek, Juraj – Jur pri Bratislave. [ 8 ks ]
591IV197944
Pavlík, Ondrej – Bratislava. [ 1 ks ]
592IV198744
Peša, Václav – Brno. [ 1 ks ]
593IV1971–198944
Petráš, Milan – Nitra. [ 15 ks ]
594IV1976–198344
Pisoň, Štefan – Bratislava. [ 2 ks ]
595IV198844
Pohat, Heinz – Berlín. [ 2 ks ]
596IV197144
Polák, Stanislav – Bratislava. [ 2 ks ]
597IV198744
Ponťuch, A. – Bratislava. [ 1 ks ]
598IV198844
Poradovský, Karol – Košice. [ 2 ks ]
599IV198844
Potočan, Juraj – Bratislava. [ 2 ks ]
600IV198844
Pöss, Ondrej – Bratislava. [ 4 ks ]
601IV1971–198944
Prikryl, Ľ. V. – Žilina. [ 10 ks ]
602IV198844
Prírodovedecká fakulta Univerzity Karlovej. [ 3 ks ]
603IV198344
Purš, Jaroslav – Praha. [ 2 ks ]
604IV1980–198745
Rebro, Augustín – Bratislava, Piešťany. [ 7 ks ]
605IV198745
Repka, Michal – Zlaté Moravce. [ 1 ks ]
606IV198545
Rumanovský. [ 1 ks ]
607IV198845
Ruttkay-Nedecký, Ivan – Bratislava. [ 1 ks ]
608IV1986–198745
Sajner, Josef – Brno. [ 2 ks ]
609IV1984–198945
Sedlák, Imrich – Martin. [ 7 ks ]
610IV198945
Seghy, I. – Bratislava. [ 1 ks ]
611IV198545
Semmelweis Orvostörténeti múzeum, könyvtár és leveltár – Budapešť. [ 1 ks ]
612IV198845
Schwanzer, Viliam – Bratislava. [ 1 ks ]
613IV198645
Schwarzová, Anna – Bratislava. [ 1 ks ]
614IV198445
Sikorová, Tatiana – Bratislava. [ 1 ks ]
615IV1988–198945
Skrúcaný, Rudolf – Bratislava. [ 2 ks ]
616IV198945
Sládek, Jozef – Zvolen. [ 6 ks ]
617IV197645
Slovenská astronomická spoločnosť – Tatranská Lomnica. [ 1 ks ]
618IV197445
Slovenská literárna agentúra – Bratislava. [ 1 ks ]
619IV1979–198145
Slovenská pedagogická knižnica – Bratislava. [ 2 ks ]
620IV1979–198045
Slovenská televízia – Bratislava. [ 2 ks ]
621IV197845
Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Bratislava. [ 1 ks ]
622IV198745
Slovenské pohľady – Bratislava. [ 1 ks ]
623IV1978–198345
Slovenský literárny fond – Bratislava. [ 4 ks ]
624IV198545
Smolík, Ján – Praha. [ 1 ks ]
625IV197845
Socialistická akadémia Slovenska – Bratislava. [ 3 ks ]
626IV198845
Sokolík, Viliam – Martin. [ 3 ks ]
627IV198645
Sombathy, Ladislav – Banská Štiavnica. [ 3 ks ]
628IV197445
Sopko, Anton – Košice. [ 2 ks ]
629IV1973–197445
Sopko, Július – Bratislava. [ 2 ks ]
630IV197745
Spoločenskovedný ústav SAV – Košice. [ 1 ks ]
631IV198045
Stasiewics, Irena – Varšava. [ 1 ks ]
632IV197845
Stračár, Emil – Bratislava. [ 1 ks ]
633IV198945
Stríženec, Michal – Bratislava. [ 1 ks ]
634IV1984–198545
Studia Academica Slovaca – Bratislava. [ 3 ks ]
635IV198745
Sulitková, Lídia – Brno. [ 2 ks ]
636IV198445
Sýkora, Ernest – Bratislava. [ 2 ks ]
637IV1980–198245
Szabó, Jozef – Vyhne. [ 2 ks ]
638IV1982–198445
Szarka, László – Budapešť. [ 5 ks ]
639IV1977–198145
Sziklay, László – Budapešť. [ 7 ks ]
640IVs.d.45
Šamaj, Ferdinand – Bratislava. [ 1 ks ]
641IV1971–198845
Šarudyová, Mária – Košice. [ 10 ks ]
642IV198645
Šimkovic, Ivan – Bratislava. [ 1 ks ]
643IV1977–198945
Šimončič, Jozef – Trnava. [ 15 ks ]
644IV1985–198745
Šípoš, Ján – Piešťany. [ 2 ks ]
645IV1986–198745
Šišmiš, Milan – Trenčín. [ 3 ks ]
646IV198845
Šlesár, Milan – Košice. [ 3 ks ]
647IV198945
Šolcová, Alena – Praha. [ 1 ks ]
648IV198845
Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti – Bratislava. [ 2 ks ]
649IV1980–198945
Štrbáňová, Soňa – Praha. [ 7 ks ]
650IV198345
Štastný, Vladislav – Brno. [ 1 ks ]
651IV198745
Šustopalová, Katarína – Modra. [ 1 ks ]
652IV198845
Šutý, Ladislav – Bratislava. [ 1 ks ]
653IV198746
Tajták, Ladislav – Košice. [ 1 ks ]
654IV1987–198946
Tardy, Lajos – Budapešť. [ 3 ks ]
655IV1978–198946
Technicko-ekonomický výzkumní ústav hutního průmyslu – Praha. [ 6 ks ]
656IV198746
Telgársky, Jozef – Martin. [ 2 ks ]
657IV198346
Tomčík, Ján – Banská Bystrica. [ 1 ks ]
658IV197346
Tóth, Ladislav – Kežmarok. [ 1 ks ]
659IV198446
Tvarožek, Eduard – Trenčín. [ 1 ks ]
660IV1979–198046
Uhlár, Vladimír – Ružomberok. [ 4 ks ]
661IV197746
Univerzita – The University of British Columbia – Vancouver. [ 1 ks ]
662IV1976–198246
Univerzita – Martin Luther Universität – Halle. [ 9 ks ]
663IV198046
Univerzita – North Texas State University – Denton. [ 1 ks ]
664IV198546
Univerzita – University of Kansas – Kansas. [ 5 ks ]
665IV198646
Univerzita – The University of North Cardina – Chapel Hill. [ 1 ks ]
666IV197846
Univerzita Karlova – Praha. [ 1 ks ]
667IV1979–198246
Univerzitná knižnica – Bratislava. [ 4 ks ]
668IV1977–197946
Úrad predsedníctva SAV – Bratislava. [ 4 ks ]
669IV1971–198946
Urgela, Jozef – Zvolen. [ 26 ks ]
670IV198046
Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSČ – Praha. [ 1 ks ]
671IV197946
Ústav zdravotnej výchovy – Bratislava. [ 1 ks ]
672IV198346
Valentovič, Štefan – Martin. [ 1 ks ]
673IV198446
Vámoš, Juraj. [ 1 ks ]
674IV197446
Varga, Alexander – Bratislava. [ 1 ks ]
675IV198946
Varsík, Branislav – Bratislava. [ 1 ks ]
676IV197746
Vaško, Imrich – Prešov. [ 1 ks ]
677IV197246
Vlachovič, Jozef – Bratislava. [ 2 ks ]
678IV197946
Vodová – Bratislava. [ 1 ks ]
679IV1977–198546
Vojenská politická akadémia – Bratislava. [ 4 ks ]
680IV1971–198846
Vozár, Jozef – Bratislava. [ 6 ks ]
681IV1986–198846
Vozárová, Marta – Pezinok. [ 3 ks ]
682IV198146
Vydavateľstvo Akademie Verlag – Berlín. [ 1 ks ]
683IV198246
Vydavateľstvo Corvina kiadó – Budapešť. [ 2 ks ]
684IV1976–198146
Vydavateľstvo Obzor - Bratislava. [ 7 ks ]
685IV1976–198846
Vydavateľstvo Osveta – Martin. [ 74 ks ]
686IV1979–198046
Vydavateľstvo Smena – Bratislava. [ 3 ks ]
687IV1980–198346
Vydavateľstvo Tatran – Bratislava. [ 4 ks ]
688IV1971–198746
Vydavateľstvo Veda SAV – Bratislava. [ 7 ks ]
689IV1982–198946
Vydavateľstvo východoslovenské – Košice. [ 6 ks ]
690IV197946
Vydavateľstvo Zaklad Narodowy im.Ossolinskich wydawnictwo – Wroclaw. [ 2 ks ]
691IV198547
Vychodil, Peter – Praha. [ 1 ks ]
692IV1977–198447
Výskumný ústav pedagogický – Bratislava. [ 2 ks ]
693IV198547
Výskumný ústav živočíšnej výroby – Nitra. [ 1 ks ]
694IV198247
Vysoká škola dopravy a spojov – Žilina. [ 3 ks ]
695IV1986–198847
Vysoká škola veterinárska – Košice. [ 5 ks ]
696IV197647
Watzka, Jozef – Bratislava. [ 1 ks ]
697IV198447
Wellmann, Imre. [ 1 ks ]
698IV1977–197947
Winter, Eduard – Berlín. [ 7 ks ]
699IV1977–197947
Winters, Stanley B. – New Jersey. [ 6 ks ]
700IV198947
Wondrák, E. – Olomouc. [ 1 ks ]
701IV198847
Žigmund, Vladimír – Bratislava. [ 1 ks ]
702IV198347
Žbodák, Jakub – Bratislava. [ 1 ks ]
703IV1975–198947
Korešpondencia presne neurčená. [ 50 ks ]