Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Inštitút jazykov SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
Názov fondu:Inštitút jazykov Slovenskej akadémie vied
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1962–2008
Rozsah:19 kr.
Počet inventárnych jednotiek:38
Spracovateľ:Gažová, Iveta
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2010
Stav k:23.X.2017
Poznámka:Inventárne jednotky č. 34–38 doplnené v r. 2014
Príbuzné fondy: