Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Inštitút jazykov SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

1A 11990–20081
Organizačné materiály
Zriaďovacie listiny Inštitútu jazykov SAV; ukončenie činnosti IJ SAV; osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla; písomnosti daňového úradu a IJ SAV; zmluvy o lektorskom zabezpečení vzdelávania; správa o výsledku následnej finančnej kontroly IJ SAV; odovzdávajúci protokol; interný predpis o tvorbe a použití sociálneho fondu; protokol o kontrole odvodu príspevku na poistenie v nezamestnanosti a príspevku do garančného fondu; protokol o vykonaní kontroly odvodu poistného; zmluva o spracovávaní ekonomickej agendy za roky 2004 a 2008 s firmou Ekosluž; výsledok šetrenia anonymnej sťažnosti na Ing. Bagalu.