Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Inštitút jazykov SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

22B 41999–20084
Majetkové veci
Inventárna kniha HIM; zmluvy o užívaní nebytových priestorov; dislokačné rozhodnutie; delimitačný protokolárny záznam; ročný výkaz o knižnici za rok 2007; ponuka a prevod auta Peugeot; Slovenská pošta.
38B 42003–200719
Majetkové veci
Ročný odpisový plán dlhodobého majetku na r. 2003; prírastky a úbytky hnuteľného majetku v r. 2004 a 2006; kontrolná zostava dlhodobého majetku v r. 2007; kúpna zmluva na hnuteľný majetok 2006.