Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Inštitút jazykov SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

21B 3b2004–20084
Výkazy
Výkazy o plnení rozpočtu a plnení vybraných finančných ukazovateľov príspevkových organizácií a štátnych fondov 2004 a 2007; zostavy – čerpanie rozpočtových prostriedkov v 2006; výkaz o plnení rozpočtu k 31.XII.2007; výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov obce, VÚC a rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti k 30.VI.2007; čerpanie rozpočtu IJ SAV za rok 2008 – ukončenie činnosti; finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 31.VIII.2008; rozbor hospodárenia IJ SAV za rok 2005; rozpis rozpočtu MP na rok 2005; obratová predvaha podniku za rok 2007; tlač mesačných sumarizácií za rok 2008.