Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Inštitút jazykov SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

14B 220024
Zostava 2002.
15B 220044
Zostava 2004.
36B 2200519
Zostavy
Zostava – čerpanie rozpočtových prostriedkov a zborník hospodárenia za r. 2005
16B 220064
Zostava 2006.