Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Inštitút jazykov SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

3A 2b2004–20082
Osobná agenda
Sociálna poisťovňa – evidenčné listy dôchodkového poistenia 2004–2008; podklady pre evidenčný list dôchodkového zabezpečenia za rok 2004; nemocenské dávky za rok 2007; ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2006 a 2007; výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie za rok 2008; evidencia neodpracovanej doby na účely sociálneho poistenia a súpis vyplatených náhrad príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca za rok 2005; záznamy spísané pri nástupe do zamestnania.