Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Inštitút jazykov SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

37B 3200619
Rozpočtové záležitosti
Výkaz o plnení rozpočtu v r. 2006; výkaz ziskov a strát za r. 2006