Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Inštitút jazykov SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

23C 1as.d.5
Menný zoznam absolventov kandidátskych skúšok z cudzích jazykov I.
24C 1as.d.5
Menný zoznam absolventov kandidátskych skúšok z cudzích jazykov II.
25C 1a1978–19975
Prijímacie pohovory v r. 1978–1997.
26C 1as.d.5
Protokol o kandidátskej skúške č. 1–1880.
27C 1as.d.6
Protokol o kandidátskej skúške č. 1881–3790.
28C 1as.d.6
Protokol o kandidátskych skúškach č. 3791–5727.
29C 1a1991–19986
Protokoly o kandidátskych skúškach č. 5728–6600 od roku 1991 do 1998.
30C 1a1991–20086
Protokoly č. 1–5 od roku 1999 do 2002; Osvedčenia č. 1–524 od roku 1991 do 2003; Osvedčenia č. 525–1304 od roku 2004 do 2008.