Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Inštitút jazykov SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

4A 2c2004–20082
Daňové záležitosti
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2004; podklady pre hlásenie o ročnom zúčtovaní dani za rok 2004; ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2005; podklady pre hlásenie o ročnom zúčtovaní dani za rok 2005; potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2005; doklady o výške príjmu a o preddavkoch na poistné za rok 2005; ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a daňový bonus za rok 2005 – rekapitulácia ročného zúčtovania dane z príjmu za rok 2005; potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2006; ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a daňový bonus za rok 2007; hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2007; potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o dani vybranej zrážkou z týchto príjmov a o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2006; potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o dani vybranej zrážkou z týchto príjmov a o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2007; potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o dani vybranej zrážkou z týchto príjmov a o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2008; prehľad o zrazených a odvedených preddavkov na daň za rok 2008; žiadosti o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za roky 2004, 2005, 2006 a 2007.