Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Tibenský, Ján – dodatok
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár

Úvod k inventáru

DrSc. Ján Tibenský v rokoch 2000 a 2004 odovzdal do Ústredného archívu SAV ďalší písomný materiál zo svojej vedeckej činnosti, ktorý organicky dopĺňa jeho osobný fond, spracovaný formou inventára v roku 1993.

Dodatočne získaný materiál z rokov 1931–2003 sa spracoval rovnakým spôsobom ako dodatok k inventáru. Obsahuje 321 inventárnych jednotiek uložených v ďalších desiatich archívnych škatuliach, čím sa ich celkový počet zvýšil na 57.

Písomnosti boli roztriedené do vecných skupín podľa pôvodnej štruktúry a vznikla aj ďalšia – siedma vecná skupina Materiály rodiny. Pozostáva z osobných dokladov Jozefa Tibenského (otec Jána Tibenského).

Pri štúdiu osobného fondu DrSc. Jána Tibenského treba použiť obidve pomôcky.