Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Tibenský, Ján – dodatok
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

307V195810
Posudok K. Goláňa na prácu J. Tibenského: Papánek – Sklenár. Príspevok k počiatkom obranného a buditeľského historizmu.
308V197910
Recenzia J. Foltu: Nad knihou Jána Tibenského „Dejiny vedy a techniky na Slovensku“.
309V197910
Recenzia J. Potočana „Obohatiť poznanie“ na prácu J. Tibenského: Dejiny vedy a techniky na Slovensku.
310V198010
Recenzia T. Bienkowského na prácu J. Tibenského Dejiny vedy a techniky.
311V198310
Ľ. V. Prikryl: Slovenský historik vedy a techniky jubiluje.
312V198510
Recenzia J. Podoláka „Matej Bel – Magnum decus Hungariae“ na prácu J. Tibenského: Veľká ozdoba Uhorska. Dielo, život a doba Mateja Bela.
313V198710
Článok J. Šimulčíkovej v Pravde: Odtlačky našich predkov.
314V199810
Článok M. Lipku: Historik slovenských národných dejín a nestor dejín vied a techniky na Slovensku.
315V199810
Článok M. Lipku: Vzácne životné jubileum.
316Vs.d.10
Hodnotenie prednášky J. Tibenského: Historiografické zdroje a spoločenskopolitické vplyvy na vývoj veľkomoravskej tradície na Slovensku do počiatku slovenského národného obrodenia.