Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Tibenský, Ján – dodatok
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

60I B 219683
Diskusia v Novom slove o prvej ČSR.
61I B 219733
K profilu socialistického vedca.
62I B 219873
K názorom Mateja Bela na češtinu a slovenčinu.
63I B 219903
K nedožitým 80. I. Kotvana. Jeho dielo tvorí a ostane organickou súčasťou konštrukcie slovenskej kultúry.
64I B 219903
Slovenské „siecle de la lumiére – osvietenské storočie.
65I B 21990 (?)3
Bernolákovské a štúrovské hnutie.
66I B 219913
Metamorfózy cyrilometodskej a veľkomoravskej tradície v slovenských dejinách.
67I B 219913
Bernolákovské hnutie v slovenských dejinách.
68I B 219913
Úsilie Adama Františka Kollára o organizáciu vedeckého Života v Uhorsku v 18. storočí a Daniel Trstiansky.
69I B 219983
Profesor D. Rapant ako vychovávateľ vedeckého dorastu.
70I B 2s.d.3
Na margo vzťahu historických žánrov umeleckej literatúry k historickej pravde.
71I B 2s.d.3
Bol som pri zakladaní SAV.
72I B 2s.d.3
Slováci – národ na „zelenom trávniku“.