Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Tibenský, Ján – dodatok
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

14I A 219751
VOSR a naša socialistická prítomnosť.
15I A 219771
Vedecký život v Bratislave v dobe Jána Andreja Segnera.
16I A 219831
Prednáška o problémoch slovenských technických múzeí.
17I A 219841
Pokus o obranu osobnosti Mateja Bela pri 300-ročnom jubileu jeho narodenia proti názorom dramatika J. Soloviča.
18I A 219881
Odkaz VOSR a niektoré ideologické problémy našej československej prestavby.
19I A 219891
Ideový odkaz Mateja Bela a jeho dediči (aj maďarsky).
20I A 219931
K problematike formovania moderného slovenského národa a teórii národa v dobe obrodenia.
21I A 219982
Apel na slovenskú vedeckú pospolitosť.
22I A 2s.d.2
Prednáška v Doľanoch pri otváraní obnoveného Fándlyho rodičovského domu.
23I A 2s.d.2
Muzeálna slovenská spoločnosť ako centrum slovenského vedeckého života pred r. 1918.
24I A 2s.d.2
Slovanstvo a počiatky slovenského národného obrodenia.