Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Tibenský, Ján – dodatok
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

1I A 119711
Pôvodný predhovor k dielu Dejiny Slovenska slovom i obrazom.
2I A 1po 19871
Základné stimuly rozvoja slovenskej vedy v socialistickom období.
3I A 119921
Akadémia vied ako model v inštitucionálnom vývoji vedy na Slovensku.
4I A 11940–19981
Vlastné básne.
5I A 1s.d.1
Nepublikované časti z diela Priekopníci IV.
6I A 1s.d.1
Veľkomoravská ríša v slovenských dejinách. Ku genéze a funkciám veľkomoravskej tradície.
7I A 1s.d.1
Bernolákovské hnutie v slovenských dejinách.
8I A 1s.d.1
Základné historické determinácie a uzlové trendy vo vývoji dejín slovenskej vedy a techniky.
9I A 1s.d.1
Nepublikovaná stať o elektrifikácii Slovenska z Priekopníkov IV.
10I A 1s.d.1
Vzťah Matica slovenská – SAV alebo čo so spoločenskými vedami.
11I A 1s.d.1
Bratislava – Trnava a počiatky bernolákovského hnutia.
12I A 1s.d.1
Apológia Jána Baltazára Magina v kontexte slovenských národných strán v 18. a 19. storočí.
13I A 1s.d.1
Rozhovor J. Tibenského o svojom vzťahu k histórii.