Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Tibenský, Ján – dodatok
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

82I E19665
Plán služobnej cesty do USA.
83I E19885
Reminiscencie mladosti – podujatie Západoslovenského múzea v Trnave k 750. výročiu povýšenia Trnavy na slobodné kráľovské mesto – program, scenár a príspevok J. Tibenského.
84I E19905
Pozvánka a program vedeckej konferencie k 240. výročiu narodenia Juraja Fándlyho.
85I E19915
Vedecká konferencia k 200. výročiu založenia Slovenského učeného tovaryšstva – program, zoznam prihlásených referátov, prednáška J. Tibenského.
86I E1994 (?)5
Konferencia o koncepcii Biografického slovníka Matice slovenskej – rukopis prednášky.
87I E19975
Sympózium z dejín zdravotníctva na Slovensku pri príležitosti životného jubilea M. Bokesovej-Uherovej – príspevok J. Tibenského.
88I E19985
Pozvánka podpredsedu SAV na Konferenciu o vede a technike pre hosťa J. Tibenského.