Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Tibenský, Ján – dodatok
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

96III A1931–19565
Rodný list; osvedčenie o štátnom občianstve a o národnej a politickej spoľahlivosti; svedectvo zachovalosti; svedectvo svojprávnosti; vysvedčenia z ľudovej školy, z gymnázia, vysvedčenie maturitné, kolokviálne a seminárne z Filozofickej fakulty UK; zoznam prednášok; kópia diplomu doktora filozofie; preukaz o oslobodení od vojenskej povinnosti.