Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Pracoviská biologických vied SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Pracoviská biologických vied Slovenskej akadémie vied
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:združený inventár
Časový rozsah:1956–1971 (Biologický ústav);
1958–1959 (Botanická záhrada);
1964–1974 (Botanický ústav);
1962–1974 (Ústav biol. krajiny);
1955–1972 (THS)
Rozsah:135 – 32 kr. (Biologický ústav);
1 kr. (Botanická záhrada);
51 kr. (Botanický ústav);
36 kr. (Ústav biológie krajiny);
15 kr. (THS)
Počet inventárnych jednotiek:547 – 175 (Biologický ústav);
3 (Botanická záhrada);
147 (Botanický ústav);
186 (Ústav biológie krajiny);
36 (THS)
Spracovateľ:Marčeková, Alexandra
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1983
Stav k:23.X.2017
Poznámka:Biologický ústav SAV;
Botanická záhrada v Košiciach;
Botanický ústav SAV;
Ústav biológie krajiny SAV;
Technicko-hospodárska správa biologických ústavov SAV
Príbuzné fondy: