Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie Slovenskej akadémie vied
Skrátený názov fondu:ÚEFE SAV
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1956-2003
Rozsah:34 kr.
Počet inventárnych jednotiek:488
Spracovateľ:
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2014
Stav k:23.X.2017
Poznámka:9.XI.2015:
Aktualizácia inventárnych jednotiek č.·35, 70, 234, 239a, 254, 272, 292, 296, 313, 325a, 340, 380, 416, 434a, 454 a 483.
Príbuzné fondy: