Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Archeologický ústav SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:(1933) 1953 – 1981
Rozsah:151 kr.
Počet inventárnych jednotiek:581
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1989
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: