Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Frankovič, Baltazár
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

250V1969, 1972, 1986, 1992, 1994, 2003–2004, s. d.27
Fotografie
Fotografie z vedeckých podujatí, konferencií, športových akcií; z návštevy amerického kozmonauta slovenského pôvodu kpt. Eugena A. Cernana na Slovensku. [ 109 ks ]