Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Frankovič, Baltazár
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

198IIIF1982–198625
Vedecké hodnosti
Návrh na povolenie obhajoby doktorskej dizertačnej práce; oponentské posudky – 7 ks; charakteristika vedeckej, odbornej a pedagogickej činnosti B. Frankoviča; hodnotenie priebehu dizertácie oponentmi; autoreferát dizertácie – 4 ks; diplom doktora vied.
199IIIF199025
Vedecké hodnosti
Vymenovanie za docenta v odbore Technická kybernetika.
200IIIF199225
Vedecké hodnosti
Vymenovanie za profesora v odbore Technická kybernetika.
201IIIF199425
Vedecké hodnosti
Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa Technickou univerzitou v Košiciach.