Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Ústredná knižnica SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1951-1970
Rozsah:56 kr.
Počet inventárnych jednotiek:300
Spracovateľ:Juricová, M.
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1976
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: