Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Spoločenskovedný ústav SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
Názov fondu:Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1959–2000
Rozsah:57 kr.
Počet inventárnych jednotiek:330
Spracovateľ:Baherníková, Jana;
Majerová, Kristína;
Pavlová, Júlia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2008
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: