Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Kabinet pre históriu technických a prírodných vied na Slovensku
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Kabinet pre históriu technických a prírodných vied na Slovensku
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1954–1961
Rozsah:3 kr.
Počet inventárnych jednotiek:10
Spracovateľ:Rapošová, Elena
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1980
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: