Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Historický ústav SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Historický ústav Slovenskej akadémie vied
Skrátený názov fondu:HÚ SAV
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1948–1976
Rozsah:152 kr. + 2 knihy
Počet inventárnych jednotiek:567
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1985
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: