Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Geofyzikálny ústav SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Geofyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1953–1974
Rozsah:13 kr.
Počet inventárnych jednotiek:244
Spracovateľ:Marčeková, Alexandra
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1989
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: