Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Fyzikálny ústav SAV
Informácie o fonde
Inventár
Názov fondu:Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1959–1983
Rozsah:20 kr.
Počet inventárnych jednotiek:371
Spracovateľ:Stanková, Tatiana
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1991
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: