Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Elektrotechnický ústav SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1955–1967
Rozsah:10 kr.
Počet inventárnych jednotiek:214
Spracovateľ:Rapošová, Elena
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1980
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: