Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Geofyzikálny ústav SAV II.
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Geofyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied II.
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1956–1986
Rozsah:37 kr.
Počet inventárnych jednotiek:147
Spracovateľ:Kolárová, Monika
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:po 1993
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: