Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Výpočtové stredisko SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
Skrátený názov fondu:VS SAV
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1951–2000
Rozsah:21 kr.
Počet inventárnych jednotiek:310
Spracovateľ:Kiripolská, Iveta
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2014
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: