Logo ÚA SAVLogo SAV
Home » Fonds » Fonds of Departments of SAS » Institute of Archaeology SAS
Information about fond
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

172B IV194318
Výročné správy
Správa o výsledkoch výskumov Štátneho archeologického ústavu v r. 1943.
173B IV194718
Výročné správy
Správa o výskumoch Štátneho archeologického ústavu v r. 1947; separát zo zborníka Historica Slovaca o výskumoch štátneho archeologického ústavu v Martine v r. 1946 a 1947.
174B IV194918
Výročné správy
Štatistické údaje o rozvoji a vedeckej činnosti ústavu počas dvojročného plánu v období 1.I.1947–31.XII.1948.
175B IV195018
Výročné správy
Výkaz o činnosti pracoviska za r. 1949.
176B IV195118
Výročné správy
Správa Štátneho archeologického ústavu o výskumoch v Nitrianskom kraji v r. 1950; správa o rozvoji výskumnej, bádateľskej a publikačnej činnosti Štátneho archeologického ústavu v Martine v r. 1945–1951.
177B IV195518
Výročné správy
Hodnotenie práce Archeologického ústavu SAV za r. 1954.
178B IV195818
Výročné správy
Podklady pre vedeckoodbornú a ekonomickofinančnú previerku Archeologického ústavu SAV za r. 1956–1958.
179B IV195918
Výročné správy
Správa o činnosti Archeologického ústavu SAV v Nitre za r. 1959.
180B IV196018
Výročné správy
Správa o situácii a perspektívach Archeologického ústavu SAV v Nitre.
181B IV196118
Výročné správy
Správa o činnosti ústavu za r. 1960.
182B IV196218
Výročné správy
Správa Archeologického ústavu SAV o plnení úloh štátneho plánu za r. 1961.
183B IV196418
Výročné správy
Správa o najdôležitejších výsledkoch činnosti Archeologického ústavu SAV v r. 1964; správa o plnení hlavnej úlohy štátneho plánu za r. 1964.
184B IV196518
Výročné správy
Správa o činnosti Archeologického ústavu SAV za r. 1965; plnenie hlavných úloh štátneho plánu za r. 1965; publikačná činnosť Archeologického ústavu SAV v r. 1965.
185B IV196618
Výročné správy
Správa o činnosti Archeologického ústavu SAV za r. 1966.
186B IV196718
Výročné správy
Správa o výsledkoch činnosti Archeologického ústavu SAV za r. 1967; správa o pracovných výsledkoch Archeologického ústavu SAV za obdobie 1953–1967.
187B IV196818
Výročné správy
Správa o výsledkoch činnosti Archeologického ústavu SAV za r. 1968; správa o nerealizovaných úlohách štátneho plánu za r. 1968.
188B IV196918
Výročné správy
Správa o činnosti Archeologického ústavu SAV za r. 1969.
189B IV197018
Výročné správy
Správa o činnosti Archeologického ústavu SAV za r. 1970; správa o plnení úloh štátneho plánu bádateľského výskumu za r. 1969; záverečná správa o výskume hradiska z mladšej doby halštatskej v Smoleniciach.
190B IV197118
Výročné správy
Správa o činnosti Archeologického ústavu SAV za r. 1971.
191B IV197218
Výročné správy
Správa o činnosti Archeologického ústavu SAV v r. 1972; anotácie o dosiahnutých výsledkoch pracoviska za r. 1971; správa o stave Archeologického ústavu SAV.
192B IV197319
Výročné správy
Správa o činnosti Archeologického ústavu SAV v r. 1973.
193B IV197419
Výročné správy
Správa o činnosti Archeologického ústavu SAV za r. 1974.
194B IV197519
Výročné správy
Správa o činnosti Archeologického ústavu SAV za r. 1975 s oponentským posudkom; správa pre záverečné konanie hlavnej úlohy „Svetové dejiny“ za r. 1971–1975.
195B IV197619
Výročné správy
Správa o činnosti Archeologického ústavu SAV za r. 1976.
196B IV197819
Výročné správy
Správa o činnosti Archeologického ústavu SAV za r. 1978.
197B IV198020
Výročné správy
Správa Archeologického ústavu SAV za r. 1980; protokol o vykonaní oponentúry čiastkových úloh za 6. päťročnicu a správy o plnení čiastkových úloh za 6. päťročnicu; súhrnná správa hlavného pracoviska o plnení hlavnej úlohy štátneho programu základného výskumu v r. 1980.